• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Religion and confessions in Nizhny Novgorod

Almost 70% of the population of Nizhny Novgorod Oblast adheres to the Russian Orthodox Church, however you can find different confessions around Nizhny.

Mosque: Kazanskaya embankment, 6

Evangelical Protestantism: Zalomova, 11-43

Synagogue: Gruzinskaya, 5a

Armenian Church: 3-ya Yamskaya 1B

Buddhism: Korablestroiteley, 22/2-13

Baptist church: Druzhaeva 7a

Vaishnavism (Vaisnava dharma): Tchernigovskaya 14b

Catholic Church: Studenaya 10b

Lutheranism: Admirala Makarova, 7-23

Messianism: Vaneeva, 49-4

Jehovah's Witnesses: Osharskaya, 104

Adventism: Rodionova, 4